Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte den 22 januari

Några av nyheterna från kommunstyrelsens första möte år 2019:
• Kommunen bidrar med pengar till bygget av en ny passage under Karlstad C.
• Allmänheten ska få tycka till om sophanteringen.
• Värmlands Museum får 300 000 kronor extra.
• Priserna på Sundstabadet kan höjas i augusti.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om sex ärenden på sitt möte.

Nästan 170 miljoner kronor till ny passage vid Karlstad C

Tunneln under järnvägen vid centralstationen ska byggas om till en bredare passage.
Den kallas för Vikenpassagen.
Karlstads kommun ska bidra med pengar till bygget.

Vikenpassagen är en del av projektet "Tåg i tid".
"Tåg i tid" är ett samarbete mellan Karlstads kommun, Region Värmland och Trafikverket.
Nu har de skapat ett avtal.
Avtalet reglerar vem som ansvarar för vad, och hur mycket det ska kosta.

Beslut

 • Kommunstyrelsen godkänner avtalet om Vikenpassagen.
 • Kommunen ska bidra med 169,5 miljoner kronor.
  Pengarna ska betalas ut under åren 2021 till 2025.
 • Pengarna ska tas från den budget som redan finns för projektet "Tåg i tid".
  Det är Teknik- och fastighetsnämnden som ansvarar för budgeten.
 • Kommunstyrelsens ordförande ska underteckna avtalet.

Nytt förslag på avfallsplan

Alla kommuner måste ha regler för hur man ska hålla rent och hantera sopor.
Det kallas för en renhållningsordning.
I den ingår till exempel en avfallsplan.

Under år 2018 har kommunen tagit fram ett förslag på ny avfallsplan.
Avfallsplanen ska gälla åren 2019 till 2023.
Nu ska fler få tycka till om förslaget.
Sedan ska kommunfullmäktige anta hela renhållningsordningen.

Beslut

 • Renhållningsordningen, med den nya avfallsplanen, skickas till de som är berörda.
  De berörda är till exempel kommunala nämnder och bolag, Länsstyrelsen, ungdomsfullmäktige och våra grannkommuner.
  De ska få säga sina åsikter om avfallsplanen.
 • Alla som bor i kommunen ska också få möjlighet att tycka till.
  Renhållningsordningen ska ställas ut för allmänheten i minst fyra veckor.

Budget och strategisk plan för kommande år

Arbetet med kommunens budget för åren 2020 till 2022 är igång.
Kommunledningskontoret har skrivit ett förslag på ramar för budgeten.
De har utgått från budgeten för de senaste tre åren, men uppdaterat beräkningarna.

Nu ska kommunens nämnder tycka till om de nya budgetramarna.
Efter det fortsätter arbetet.
Sedan, i juni, tar kommunfullmäktige beslut om budget och strategisk plan.

Beslut

Förslaget på budgetramar ska skickas till kommunens nämnder.

Rapporten om intern kontroll är klar

Kommunstyrelsen har en plan för intern kontroll.
Syftet är att kontrollera att nämnder och styrelser följer lagar och sköter sin ekonomi.

År 2018 kontrollerades fyra områden:

 • Rehabilitering av personal i hela kommunens koncern.
 • Representation i hela koncernen.
  Representation är när kommunen bjuder anställda eller kunder på något, till exempel på en restaurang.
 • Systemet EFH som hanterar fakturor i hela koncernen.
 • Lagring av känsliga uppgifter i Sharepoint på kommunledningskontoret.

Nu är rapporten från den interna kontrollen klar.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten om intern kontroll för 2018.

Kommunen ska ansvara för medarbetares kortbetalningar

Kommunens medarbetare behöver ibland betala med kort i jobbet.
År 2016 bestämdes att varje medarbetare skulle stå som privat ansvarig för sådana betalningar.
Detta bestämdes för att kommunen skulle få bättre kontroll, och till exempel hindra att någon missbrukar betalkorten.

Men nu ändrar kommunstyrelsen regeln igen.
Det har varit krångligt med privat ansvar för kortbetalningar.
Det är inte bra om medarbetare måste lägga ut egna pengar, till exempel om de köper tjänster åt kommunen via internet.

Beslut

 • Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads kommun ska stå som ansvarig för betalningar.
 • Kommunledningskontoret ska ta fram rutiner för de anställda som använder betalkort i jobbet.
 • Kommunstyrelsen ska också se till att kortbetalningarna följs upp i kommunens interna kontroll.

Värmlands Museum får 300 000 kronor

Värmlands Museum har byggt om sin restaurang.
Nu ska en ny entreprenör driva restaurangen.
Men att upphandla en ny entreprenör har kostat mer pengar än beräknat.
Därför ansöker Värmlands Museum om att få extra pengar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads Museum får 300 000 kronor extra.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.

Positivt resultat i kommunkoncernens budget

Karlstads kommun driver verksamhet i flera olika former.
Formerna är förvaltningar, bolag, stiftelser och kommunalförbund.
Alla kommunens verksamheter tillsammans kallas för kommunens koncern.

Varje år görs en budget för hela koncernens ekonomi.
Den budgeten ska kommunfullmäktige godkänna.
År 2019 beräknas koncernen få ett positivt resultat på 322 miljoner kronor.
I budgeten ingår att verksamheterna antagligen gör investeringar som kostar nästan en och en halv miljard.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner budgeten för kommunens koncern.

Högre priser på Sundstabadet

Priserna på Sundstabadet ska bli högre från augusti och framåt.
De högre priserna gäller badets tre inriktningar: träna, leka och njuta.
Till exempel höjs priset på månadskort för träning till 310 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna förslaget på högre priser.
I så fall börjar de nya priserna på Sundstabadet att gälla den 12 augusti år 2019.

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.
I protokollet står fler detaljer om till exempel renhållningsordningen, den interna kontrollen och priserna på Sundstabadet.

Uppdaterad den