Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte den 4 juni

I juni har kommunstyrelsen två möten. Det här är det första.

På mötet tog kommunstyrelsen beslut om att bygga nya arenor för idrott på Sannafältet, och att bygga ett tak på Tingvalla isstadion.

 

Dessutom behandlades det blågröna styrets förslag på budget för åren 2020–2022.

I förslaget går extra mycket pengar till skola, vård och omsorg för barn och ungdomar.

Budgeten och den strategiska planen ska vidare till kommunfullmäktige, som tar beslut.

 

Kommunstyrelsens beslut


Nya arenor ska byggas på Sannafältet

Karlstads kommun ger bra möjligheter till idrott.

Det är viktigt för hälsan både hos barn och vuxna.

Men det behövs fler arenor i kommunen.

Därför ska kommunen bygga moderna arenor både för dem som utövar sport och för publiken.

 

Det blågröna styret har kommit överens med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Den största förändringen är att det blir nya arenor på Sannafältet.

Det innebär att vissa idrotter kommer att flytta i framtiden.

De nya arenorna ska vara klara om två till fyra år.

Då ska till exempel friidrott och fotboll flytta från Tingvalla IP till Sannafältet.

Beslut

  • På Sannafältet ska kommunen bygga en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan.
  • På Tingvalla isstadion ska kommunen bygga ett tak.

 

Kommunstyrelsen beslutar att sammanlagt 500 miljoner kronor ska gå till byggena.

Dessutom ska driften av arenorna få kosta cirka 28 miljoner kronor om året i framtiden.   

 

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Ett ärende ska vidare till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som tar beslut.

 

Strategisk plan och budget för år 2020–2022

Karlstads kommun har en strategisk plan och fyra olika målområden.

De fyra målområdena är:

  • Karlstad ska vara en kommun för alla.
  • Karlstad ska vara en kunskaps- och tillväxtkommun.
  • Karlstad ska vara en miljösmart kommun.
  • Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Den strategiska planen och målen styr vad kommunen satsar på i sin budget.

 

Nu finns ett förslag på budget från det blågröna styret.

Det blågröna styret består av Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

 

De största satsningarna i förslaget på budget:

  • Fokus ligger på skola, vård och omsorg för barn och ungdomar.

De kommande tre åren vill de blågröna rusta upp skolor och förskolor för sammanlagt 1,2 miljarder kronor.

Det rör bland annat Fredricelundsskolan, Färjestadsskolan och Orrholmsskolan.

Enligt förslaget ska också 3,5 miljoner kronor gå till att hjälpa barn som har psykisk ohälsa, och till att hjälpa ungdomar när de ska välja jobb eller utbildning.

 

  • En annan viktig del i förslaget är jobb och företagande.

De blågröna vill fortsätta att satsa pengar på två projekt som ska ge bättre tågförbindelser.

Projekten heter ”Tåg i tid” och ”Oslo–Stockholm 2.55”.

De vill också undersöka om kommunen kan bli bättre på att ta till vara kompetens hos personer som är nya i Sverige.

 

  • De blågröna vill också satsa på miljön.

I budgeten finns förslag på att bygga nya cykelvägar och att skydda värdefulla ekosystem.

 

Budgeten för år 2019 är totalt cirka 5,1 miljarder kronor.

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta det blågröna styrets förslag på strategisk plan och budget för år 2020–2022.

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig – de håller inte med om förslaget.

De har i stället egna förslag på budget för kommunen.

 

 

Mer information

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

 

Om du har frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Uppdaterad den