Vi styr i kommunen

Så fungerar en kommun

Vattenglas under kran med rinnande vatten
Kommunen ser bland annat till att du får vatten i kranen.

Kommunen ser till att alla människor i kommunen
får vatten i kranen,
att bussarna går,
att det finns bra cykelbanor
och skolor där eleverna kan känna sig trygga
och lära sig mer.
Äldre personer
och personer med funktionsnedsättning
ska ha ett lika tryggt och bra liv
som andra personer i kommunen.

Kommunen bygger och planerar staden
så att den är en stad för alla.
Karlstad ska vara en stad
där det händer roliga saker
med musik, nöjen och kultur.

Karlstads kommun har ansvarar för
mycket av den samhällsservice
som finns i kommunen.

Politiker styr kommunen.
Medborgarna i kommunen väljer politiker vart fjärde år.
Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen leder kommunen.
Kommunfullmäktige väljer styrelser och nämnder i kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för
att det som kommunfullmäktige beslutar blir verklighet.

Nämnderna har förtroendevalda personer

Nämnderna ska sköta det dagliga arbetet i kommunen.
Karlstad kommun har 13 politiska nämnder.
I nämnderna arbetar förtroendevalda personer.
Nämnderna ansvarar för olika frågor
som frågor om barn och ungdom, kultur och fritid
eller vård och omsorg.

Förvaltningarna har anställda personer

Nämnderna har också ansvar för 9 förvaltningar i kommunen.
På förvaltningarna arbetar anställda personer
som inte är förtroendevalda personer.
De anställda tjänstemännen
gör det arbete
som de förtroendevalda har bestämt
att kommunen ska ha ansvar för och jobba med.
Barn- och ungdomsförvaltningen, miljöförvaltningen
och teknik- och fastighetsförvaltningen,
är några av förvaltningarna i kommunen.

Tillbaka

 

 

 

Uppdaterad den