Nyheter

Sverigedemokraterna vill ha en folkomröstning om moské

Karlstads kommun har tagit emot en lista med underskrifter som Sverigedemokraterna har samlat in. Personerna som har skrivit på listan vill att det ska bli en folkomröstning om en moské i Karlstad. I så fall skulle Karlstads invånare få rösta ja eller nej till moskén.

Sverigedemokraterna har samlat in underskrifter för folkomröstning

Sverigedemokraterna (SD) har samlat in underskrifter sedan i februari 2017. Det innebär att de har bett personer att skriva på en lista som stöttar en viss sak. I det här fallet vill Sverigedemokraterna att det ska bli en folkomröstning för eller emot en moské i Karlstad.
Det finns två krav som en sådan lista måste uppfylla för att kommunen ska rösta om förslaget.

1. Listan måste ha minst 7 300 godkända underskrifter.
2. Underskrifterna får vara max 6 månader gamla.

Sverigedemokraterna har precis lämnat in listan till kommunlednings-kontoret i Karlstads kommun. Nu ska kommunen avgöra om listan uppfyller kraven. I så fall kommer kommunfullmäktige att rösta om förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar om det ska bli en folkomröstning

Det är kommunfullmäktige som beslutar om det ska hållas en folkomröstning eller inte. För att folkomröstningen ska hållas behöver den få ett visst antal röster från de politiker som sitter i kommunfullmäktige. Det blir ingen folkomröstning om minst två tredjedelar av politikerna röstar emot den.

Nu bereder vi förslaget om folkomröstning

Nu ska kommunlednings-kontoret kontrollera att alla underskrifter är godkända. Samtidigt börjar kommunstyrelsen bereda förslaget. Kommunfullmäktige tar beslut om förslaget under hösten. Därför kan det tidigast hållas en folkomröstning ungefär 6–12 månader efter att listan har lämnats in.

Så många mandat (platser) har partierna i kommunfullmäktige:
• Moderaterna: 14
• Centern: 3
• Liberalerna: 4
• Miljöpartiet: 6
• Kristdemokraterna: 4
• Socialdemokraterna: 22
• Vänsterpartiet: 4
• Sverigedemokraterna: 4

Läs mer om planerna på en moské på Rud i Karlstad (Sidan är inte lättläst)

Tillbaka