Nyheter

Det föddes fler barn än vanligt under första halvåret 2017

Karlstads kommun har fått fler invånare under det första halvåret 2017. En viktig orsak är att det föddes fler barn än vanligt. Samtidigt var det färre personer som dog. Dessutom flyttade folk hit från andra kommuner och länder.

Statistiska centralbyrån undersöker hur befolkningen ändras i kommunerna varje år. De mäter då hur många personer som flyttar, föds eller dör i kommunerna under årets första halvår (från den 1 januari till den 30 juni). Nu har resultatet kommit för 2017.
Undersökningen visar att det har blivit 266 personer fler i Karlstads kommun under det första halvåret 2017. Därmed var vi totalt 90 464 invånare den 30 juni. Förra året ökade antalet invånare med 134 personer under samma period. Antalet invånare har alltså ökat mer än vanligt i år.

Det föddes fler barn samtidigt som färre personer dog

Det finns framför allt två orsaker till att vi har blivit fler invånare i Karlstad:
1. Det föddes fler barn än det har gjorts tidigare under perioden januari-juni, nämligen 593 barn. (Förra året föddes 530 barn under samma period.)
2. Det dog färre personer än det brukar göra under samma period.
Därmed har fler personer fötts än dött, närmare bestämt 194 personer fler. Det har alltså blivit ett överskott av nyfödda personer, ett så kallat födelse-överskott. Årets födelse-överskott är lite mer än dubbelt så högt som förra året.

Fler personer flyttade till Karlstad än förra året

Det flyttade 2 492 personer till Karlstad under det första halvåret 2017. Det är 176 personer fler än förra året. Samtidigt flyttade 2 427 personer bort från Karlstad. Det betyder att 65 fler personer flyttade hit än flyttade bort. De flesta som flyttade hit kom från andra delar av Värmland, men nästan lika många kom från kommuner som ligger utanför Värmland.
Dessutom flyttade det hit fler personer från utlandet än tidigare: 336 personer totalt. Samtidigt flyttade 109 personer från Karlstad till utlandet. Det innebär att det var 227 fler personer som invandrade till Karlstad än utvandrade.

Befolkningen har ökat mest i Hammarö

I hela Värmlands län ökade befolkningen med ungefär 200 personer. Det är färre än förra året. Då ökade befolkningen med lite mer än 800 personer.
I Värmlands län har befolkningen ökat i dessa kommuner:
• Karlstad
• Hammarö
• Forshaga
• Kil
• Eda
• Munkfors
• Storfors
Hammarös befolkning ökade med 295 personer. De fick alltså fler nya invånare än Karlstad, som ökade med 266 personer. I Torsby minskade däremot befolkningen med över 200 personer. Det var bara i Karlstad, Hammarö och Forshaga som det var fler födda personer än döda.

Tabell: Karlstads kommuns befolkningsförändringar första halvåret 2000-2017.pdf

Tabell: Alla kommuner första halvåret 2017.xlsx

Tillbaka