Nyheter

Kommunen vill öppna motionscentralen på Skutberget i väntan på ny serviceanläggning

Karlstads kommun har tagit fram ett förslag om att öppna motionscentralen på Skutberget igen. Motionscentralen ska bara vara öppen tillfälligt. Sedan ska kommunen bygga en ny serviceanläggning där.

Kommunfullmäktige har nu börjat att ta beslut om de detaljplaner som behövs för Skutberget. Kommunen ska förbättra Skutberget genom att utveckla två delar:

  • området för friluftsliv och nöjen.
  • temaparken Muminvärlden – en sagopark i naturmiljö.

Men det behövs en tillfällig lösning tills detaljplanerna är klara. Den tillfälliga lösningen är att öppna motionscentralen. Det säger Per-Samuel Nisser, som är kommunstyrelsens ordförande och politiker i Moderaterna.

– Vi vill fortsätta att utveckla Skutbergets friluftsområde. Men medan vi väntar på detaljplanerna kan det vara en bra lösning att öppna motionscentralen igen, säger Per-Samuel Nisser.

Kommundirektören Ulf Nyqvist håller med.

– Det återstår fortfarande några praktiska frågor att lösa. Men vårt mål är att kunna öppna motionscentralen igen i mitten av juli, säger Ulf Nyqvist.

Linda Larsson är kommunalråd och politiker i Socialdemokraterna. Hon berättar att kommunen vill ha en dialog om Skutberget med invånarna i Karlstad. Dialogen ska handla om hur kommunen kan fortsätta att utveckla både Skutberget och Muminvärlden.

– Området är ett viktigt friluftsområde. Det ska vara tillgängligt och attraktivt för alla Karlstadsbor. Vi kommer till exempel att ersätta den gamla motionscentralen med en ny, säger Linda Larsson.

Kommunen samarbetar för att utveckla Skutberget

Kommunfullmäktige uppmanas nu att besluta om att ge kommunlednings-kontoret ett uppdrag om Skutberget. Uppdraget ska handla om att utveckla och färdigställa visionen för Skutberget. Detta ska kommunlednings-kontoret göra tillsammans med berörda förvaltningar. Arbetet med att utveckla friluftsområdet ska utgå från dialogen med invånarna i Karlstad.

Stadsbyggnadsnämnden kommer att få i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett nytt friluftsområde på Skutberget. Detaljplanerna ska utgå från friluftsliv och områdets karaktär. Nämnden kommer också att få i uppdrag att ta fram detaljplaner för en temapark för Muminvärlden.

Till sist kommer kultur- och fritidsnämnden att få i uppdrag att utreda den nya serviceanläggningen. De ska utreda var anläggningen ska ligga, hur den ska drivas och vad den ska innehålla.

Tillbaka