Detta är det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om Karlstads nya resecentrum.
Nyheter

Vi har en vinnare i arkitekt-tävlingen

White arkitekter vann arkitekttävlingen för Karlstads nya resecentrum. Det är alltså deras förslag "Resa Gata Stad" som kommunen nu kommer att utveckla vidare.

Det var en jury som valde ut vinnaren i arkitekttävlingen. Juryns ordförande var Ulf Nyqvist. Han är kommundirektör i Karlstads kommun.

– Juryn kom överens om att White arkitekters förslag passade bäst för området. Förslaget har bäst möjlighet att utveckla området runt stationen och även staden som helhet, säger Ulf Nyqvist.

Om det vinnande förslaget

Det står i juryns utlåtande att förslaget bygger på en välgjord analys. Förslaget har också en tydlig metod och en vision som övertygar.

Johnny Hedman är chefsarkitekt på Trafikverket. Han säger att det nya området kommer att fungera bra med omgivningen, till exempel Stadsträdgården. Det kommer också att bli smidigare att resa i kommunen.

– Karlstads resecentrum kommer att bli en mittpunkt i staden. Resenären hamnar då i fokus. Det kommer att vara enkelt att byta mellan tåg, buss, bil och cykel. Samtidigt kommer gångvägarna att bli breda och trygga, säger Johnny Hedman.

Stationshuset får vara kvar i det nya området

Det nuvarande stationshuset kommer att få en central plats i det nya området. Det säger Andreas Meyer, som är affärsutvecklare på Jernhusen.

– Vi är glada att White arkitekter har valt att behålla det nuvarande stationshuset i förslaget. På så sätt fortsätter huset att vara en viktig del av kommunens resande. Huset bidrar också till Karlstads identitet, säger Andreas Meyer.

Det nya resecentrumet blir en mötesplats för hela regionen

Förslaget är utformat för att det nya området ska bli en mötesplats. Det kommer också att göra vissa stadsdelar mer tillgängliga. Resecentrumet kommer nämligen att föra samman Karlstads centrum med stadsdelarna som ligger söder om järnvägen.

– Resecentrumet kommer att utveckla stadsmiljön i centrala Karlstad. Vi kommer att minska barriären som järnvägen och Hamngatan bildar i dag. Därmed blir Karlstad ännu mer välkomnande och tillgängligt, säger Ulf Nyqvist, kommundirektör.

White arkitekter föreslår bland annat att bygga om Vikentunneln. Tunneln kommer att bli tryggare och bredare. Därmed blir det mer plats för gångvägar och cykeltrafik. De vill även bygga en ny bro, Trädgårdslänken. Den ska gå över järnvägen, som en förlängning av Västra Torggatan. Sedan ska den ansluta till Stadsträdgården. Hamngatan blir då en central plats för stadsliv och trygga gatumiljöer.

Det blir lättare att pendla till jobbet

Peter Wretman är kollektivtrafikchef på Region Värmland. Han säger att det nya området kommer att bli hela Värmlands resecentrum.

– Resecentrumet kommer att göra det enklare att pendla till arbetet med tåg och buss. Det gäller både inom Värmland och till städer som exempelvis Oslo och Stockholm. På det sättet kan regionen växa och bli mer attraktiv att leva i, säger Peter Wretman.

Vad händer nu?

Nu är arkitekttävlingen avslutad och det finns ett vinnande förslag. Det vinnande förslaget är som sagt skapat av White arkitekter. Nu kommer Karlstads kommun att teckna avtal med White arkitekter för att de ska vidareutveckla förslaget.

Förslaget kommer att vara utgångspunkten i det fortsatta arbetet med resecentrumet. En del av arbetet består av att ta fram ett budgetförslag. Sedan får kommunen ta ställning till budgetförslaget under nästa år.

Du hittar White arkitekters förslag och juryns utlåtande på webbsidan karlstad.se/resecentrum.

Om arkitekttävlingen

Arkitekttävlingen har pågått sedan hösten 2016. Det är fyra bidrag som har varit med och tävlat. Sedan mars 2017 har juryn arbetat med att bedöma förslagen och utse en vinnare. Juryn bestod av representanter för Karlstads kommun, Trafikverket, Region Värmland, Jernhusen och Sveriges Arkitekter

Tillbaka