September

7 946 godkända namnunderskrifter för folkomröstning om moské

Det var 9 462 personer som skrev under listan för en folkomröstning om en moské i Karlstad. Nu har kommunledningskontoret gått igenom alla namnunderskrifterna. Sammanlagt ville 7 339 personer ha en folkomröstning.

För att en underskrift ska vara godkänd måste den innehålla namn, personnummer och underskrift från en person som är minst 18 år och röstberättigad i Karlstad. Sammanlagt har det kommit in 7 946 godkända underskrifter.

Kommunstyrelsen kommer att ta upp ärendet på sitt möte i oktober. Sedan ska kommunfullmäktige fatta beslut i november. Det är alltså kommunfullmäktige som bestämmer om det blir en folkomröstning.

Tillbaka