Spadtag Sundsta- Älvkullen
Daniel Berghel (M), gymnasienämndens ordförande, höll tal när det första påltaget togs för nya Sundsta-Älvkullegymnasiet. Med under ceremonin var också Per-Samuel Nisser (M), Niklas Wikström (L), Linda Larsson (S), Anders Tallgren (S) och Per-Inge Lidén (MP).
September

Nu startar bygget av en av Sveriges största gymnasieskolor

Den 12 september började Karlstads kommun bygga det nya Sundsta-Älvkullegymnasiet. Det ska bli en stor, modern och flexibel gymnasieskola. År 2021 ska den vara färdig. Investeringen är en av de största i kommunens historia.

Sundsta-Älvkullegymnasiet kommer att bli en av Sveriges största gymnasieskolor när den öppnar läsåret 2021/2022. Hela byggnaden kommer att bli cirka 21 300 kvadratmeter. Den nya skolan kommer att kännas som ett universitetsområde, ett så kallat campus. Det ska vara ett studielandskap där lärandet är viktigt, och där lärare och skolledare finns nära eleverna. Det kommer att bli många öppna ytor och torg och rum i olika storlekar. Skolan kommer att ha plats för 2 000 elever och 250 lärare och annan personal.

– Äntligen har vi kommit igång. Vi bygger nu en modern och flexibel skola för framtiden, säger gymnasienämndens ordförande Daniel Berghel (M).

Kommunen satsar på att bygga miljöanpassat. Både fasader och bärande delar kommer att vara av trä. Yttertaken kommer att vara gröna av sedumväxter, till exempel fetknopp.

Byggnaden kommer att ha miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver eller högre. Det ställer krav på energiförbrukning, inomhusmiljö och material. Skolan kommer att kosta cirka 456 miljoner kronor och är en av Karlstads kommuns största investeringar någonsin.

– Det här är en stor och viktig investering. Det är viktigt att arbetet med att bygga ska gå så smidigt som möjligt. Undervisningen kommer nämligen att pågå sida vid sida med bygget, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C).

Pålningen påbörjades alltså i dag och kommer att hålla på måndag till torsdag under fem veckor. Pålningen kommer att innebära oljud.

Tillbaka