Lättläst

Omsorg och hjälp

Du som bor i Karlstad
kan få stöd och hjälp om du behöver det.

Det finns stöd och hjälp till barn,
ungdomar, vuxna och äldre. 

Hjälpen kan se olika ut.
Det beror på vilken hjälp du behöver.

Uppdaterad den