Omsorg och hjälp

Akut hjälp

Om Kontaktcenter är stängt
och du behöver hjälp
och inte kan vänta
tills Kontaktcenter öppnar

- ring 114 14
och fråga efter
Socialjouren.

Läs mer om

Stöd till våldsutsatta

Tillbaka

Uppdaterad den