Omsorg och hjälp

Äldre, senior

Två seniorer som promenerar med stavar.
Två seniorer som promenerar med stavar.

I Karlstad finns många aktiviteter för äldre.
Här kan du läsa lite mer om det.
Här kan du också läsa om demens.

Läs mer om

Aktiviteter, verksamhet för äldre
Demens

Tillbaka

Uppdaterad den