Omsorg och hjälp

Anhöriga och frivilliga

Du som är anhörig till någon som är sjuk länge
eller har en demenssjukdom
eller en funktionsnedsättning
har rätt att få stöd för att orka hjälpa den personen.

Här kan du läsa om anhörigstöd och avlastning.
Du kan också läsa om frivilligt arbete.

Läs mer om

Frivilligt arbete
Anhörigstöd, avlastning

Tillbaka

Uppdaterad den