Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd, avlastning

Två personer som omfamnar varandra

Du som har en svårt sjuk person i din familj,
eller en person med funktionsnedsättning,
kan behöva stöd.
Du kanske behöver få veta mer om sjukdomen
eller funktionsnedsättningen.
Du kanske behöver avlastning så du får vila.

Kontakt

Ring till anhörigkonsulenterna
om du vill veta mer om hur kommunen kan ge dig stöd.
Du når dem genom kommunens kontaktcenter.
Telefonnummer 054-540 00 00.

Tillbaka

Uppdaterad den