Omsorg och hjälp

Boenden, särskilda

Illustration på ett vitt hus med orange tak, med gröna träd och buskar omkring.
Karlstads kommun erbjuder bostad efter behov.

I Karlstad finns olika boenden för den som behöver extra stöd och hjälp.

Här kan du läsa mer om vilka olika sorters boenden som finns.

Läs mer om

Boende för funktionsnedsatta
Boende för äldre

Tillbaka

Uppdaterad den