Omsorg och hjälp

Ekonomiskt bistånd

På bilden syns mynt, sedlar och bankkort som ligger på ett bord.
Ekonomiskt bistånd

Ibland kan en person eller en familj
inte försörja sig själv.
Det betyder att de inte kan betala sin hyra,
köpa mat eller betala sina räkningar.
Då kan kommunen ge ekonomiskt bistånd.

Sök ekonomiskt bistånd

Om du vill söka ekonomiskt bistånd
ska du tala med Kontaktcenter, 054-540 00 00.

Tillbaka

Uppdaterad den