Omsorg och hjälp

Familj, barn och ungdom

Kommunen ska se till att barn och deras familjer
har det bra.
Familjeavdelningen
ger stöd och behandling till barn från 0 till 20 år
och deras familjer.

Du som är ung
och även du som är förälder
kan tala med oss.
Är du orolig för en kamrat
kan du tala med oss.
Vi har tystnadsplikt.
Vi får inte berätta för någon annan
om det du berättar för oss.

Anmälan och utredning

Om någon anmäler till oss
att barn mår dåligt
ska vi göra en utredning står det i Socialtjänstlagen.
När vi gör en utredning talar vi om det för föräldrarna.
Utredningen är sekretesskyddad.
Ingen annan får läsa den.

Vill du tala med oss på Familjeavdelningen
kan du ringa Kontaktcenter, 054-540 00 00.

Behöver du hjälp  på kvällar och helger, ska du ringa Socialjouren, 114 14.

Tillbaka

Uppdaterad den