Omsorg och hjälp

Handikapp, funktionsnedsättning

En medarbetare och kund med funktionsnedsättning målar akvarell tillsammans utomhus.
Daglig verksamhet är en av insatserna som du kan ansöka om inom LSS.

Om du har en funktionsnedsättning
kan du få hjälp och stöd från Karlstads kommun
så du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Här kan du läsa om en del av det stöd som du kan få.

Läs mer om

Personlig assistent
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Boendestöd
Ledsagare
Fritidsaktiviteter och mötesplatser
Korttidsvistelse
Daglig verksamhet

Tillbaka

Uppdaterad den