God man, förvaltare och förmyndare

Barn som kommer till Sverige utan någon vuxen

Solrosor framför en blå himmel

Barn som kommer till Sverige
utan någon vuxen
ska få en god man.
Gode mannen ska se till
att barnet får känna sig tryggt
den första tiden i Sverige.

En god man är istället för förmyndare
och vårdnadshavare.

Men en god man är inte istället för barnets föräldrar
utan ska tala för barnet med myndigheter
en bestämd tid.

Den gode mannen ansöker
om uppehållstillstånd hos Migrationsverket,
hjälper barnet och är med barnet
när Migrationsverket
och socialnämnden gör utredningar.
Den gode mannen är med
vid förhör hos polis och åklagare
om barnet har blivit utsatt för brott
eller själv har varit med och gjort ett brott.

Den gode mannen får veta
hur det går för barnet i skolan
och är med vid utvecklingssamtal i skolan
Den gode mannen hjälper barnet
att få kontakt med hälso- och sjukvård
och söker om stöd enligt Socialtjänstlagen.

Den gode mannen arbetar
för att barnet ska få komma till sin familj,
sköter barnets pengar,
söker studiebidrag åt barnet
och hjälper till med
att ordna bostad
innan barnet har fyllt 18 år,
om egen bostad är det bästa för barnet

En god man tar inte ansvar
för den dagliga omvårdnaden
och tillsynen av barnet.
Barnets boende har hand om omvårdnad och tillsyn.

Överförmyndaren i kommunen där barnet finns
bestämmer vem som blir god man.

Gode mannen har inte tystnadsplikt
men ska inte berätta
om sådant som är känsligt för barnet.

Gode mannen ska inte heller
föra vidare information
som barnet har berättat som en hemlighet.
Om överförmyndarnämnden får veta
att förmyndaren ändå har berättat
om sådant som barnet har sagt i förtroende
kan den gode mannen få sluta sitt arbete.

Tillbaka

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den