Utbildning och barnomsorg

Förskola och familjedaghem

Föräldrar som arbetar eller studerar  
kan ha barn mellan 1 och 5 år
i förskola eller i familjedaghem.

Även barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga
får vara i förskolan 15 timmar varje vecka.

Barn mellan 3 och 5 år får vara gratis i förskolan
15 timmar varje vecka.
Barn mellan 3 och 5 år som måste vara i förskola
mer än 15 timmar varje vecka ska betala,
men får ett billigare pris.

Du ska söka plats för ditt barn
minst fyra månader innan du behöver platsen.
Du ska fylla i en ansökan.
Du ska också tala om för kommunen
om du flyttar och får en ny adress.

Öppna förskolan är för barn mellan 0 och 6 år
och deras föräldrar. Det kostar inget att vara där.

Läs mer om

Öppen förskola
Vad kostar förskolan?
Mat i förskolan
Modersmål
Förskola på nätter och helger

Tillbaka

Uppdaterad den