Utbildning och barnomsorg

Gymnasieskola

Ungdomar som har gått ut grundskolan kan fortsätta att studera på gymnasiet.

Det finns fyra kommunala gymnasieskolor i Karlstad och Hammarö.

Skolorna är Nobelgymnasiet, Sundstagymnasiet, Tingvallagymnasiet och Älvkullegymnasiet.

Vill du veta mer om skolorna kan du ringa till Kontaktcenter.

Telefonnumret till Kontaktcenter är 054-540 00 00

 

Läs mer om

Gymnasiesärskola
Modersmål

 

Tillbaka

Uppdaterad den