Gymnasium

Modersmålsundervisning

Många barn växer upp i familjer

som pratar flera språk.

Det första språk ett barn lär sig tala kallas modersmål.

Barn som kan tala sitt modersmål bra

får lättare att lära sig andra språk

och får också lättare att lära sig i skolan.

Kommunen ska ge undervisning i modersmål

för de barn som behöver det.

Om fem elever i kommunen

behöver undervisning i samma modersmål

och om lämplig lärare finns ska kommunen ge sådan undervisning.

 

Föräldrar kan prata med barnets rektor

om de vill att deras barn ska ha undervisning i sitt modersmål.

 

Tillbaka

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den