Parkering

Avgift för parkering

Så mycket kostar det att parkera i Karlstad

I Karlstad tätort ska du betala
för att parkera ditt fordon.
Avgifterna är indelade i fyra olika områden
som kallas färgzoner.
Färgerna är röd, gul, grön och blå zon.

Röd zon

I röd zon får du parkera som längst 2 timmar.
Det gäller alla vardagar mellan klocka 09.00 och 18.00
Det gäller också lördagar och dagar före söndag och helgdag
mellan klockan 09.00 och 15.00.
Avgiften är 12 kronor i timmen
På söndagar kostar det inget att parkera i röd zon.

Gul zon

I gul zon får du parkera på vardagar
mellan klockan 09.00 och 18.00,
och på lördagar och dagar före söndag och helgdagar
mellan klockan 09.00 och 15.00.
Avgiften är 10 kr per timme.
På söndagar kostar det inget att parkera i gul zon.

Grön zon

I grön zon får du parkera på vardagar
mellan klockan 09.00 och 18.00.
Avgiften är 5 kr per timme.
På lördagar och söndagar
kostar det inget att parkera i grön zon.

Blå zon

I blå zon får du parkera på vardagar
mellan klockan 09.00 och 18.00.
Avgiften är 2 kr per timme.
På lördagar och söndagar
kostar det inget att parkera i blå zon.

Avgift om du parkerar fel

Om du inte följer reglerna för hur du ska parkera
kan du få betala en avgift.

Överklagan

Om du har fått en avgift för att du inte har
följt reglerna för parkering
kan du klaga på avgiften.
Du klagar hos polismyndigheten
i den kommun där du har fått avgiften. 

Om du har frågor om parkering
kan du ringa trafikservice.
Telefonnummer 054 540 66 66.

Tillbaka

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den