Mötesplatser

Fritidsgårdar

Det finns åtta fritidsgårdar i Karlstads kommun.
Fritidsgårdarna finn i de här bostadsområdena:

Hultsberg, Lugnet, Tolvmansgatan, Älvan,
Kronoparken, Molkom, Sjösala och Väse.

Kontaktuppgifter

Hultsberg:
Telefonnummer 054 540 24 98, 0702 49 06 43
hultsberg.fritidsgard@karlstad.se

Lugnet, Gruvlyckan:
Telefonnummer 054 540 24 96, 0705 62 87 15
lugnet.fritidsgard@karlstad.se

Tolvmansgatan:
Telefonnummer 054 540 24 92, 054 540 24 93,
0702  49 10 69, 0700 01 84 14
tolvmansgatan.fritidsgard@karlstad.se

Älvan, tjejverksamhet:
Telefonnummer 054 540 24 89, 054 540 25 10,
0705 38 35 53, 0706 14 00 58
alvan@karlstad.se

Kronoparken:
Telefonnummer 054 540 25 02, 0703 22 26 48
kronoparken.fritidsgard@karlstad.se

Molkom:
Telefonnummer 054 540 25 07, 054 540 25 08,
0762 59 24 31, 0700 01 84 19
molkom.fritidsgard@karlstad.se

Sjösala, Vålberg:
Telefonnummer 054-540 24 94, 0700-01 83 93
sjosala.fritidsgard@karlstad.se

Väse:
Telefonnummer 054 540 25 09, 0700 01 81 27
vase.fritidsgard@karlstad.se.
Föreningen Rävlyan tel 054-84 06 85

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den