Karta över Tage Erlandergatan i Haga.
Januari

Trafiken på Tage Erlandergatan leds om

Från och med 1 februari till juni 2021 kommer vi genomföra arbeten som påverkar framkomligheten på Tage Erlandergatan. Det kommer byggas en ny gång- och cykelväg och vi kommer lägga om vattenledningar och fjärrvärmeledningar. De personer som ska till Karlstad CCC kommer att kunna ta sig dit via gång- och cykelväg, via bil och via buss.

Tage Erlandergatan kommer vara avstängd för genomgående trafik. Trafiken leds om till Östra Kanalgatan och gatan blir dubbelriktad. Gång- och cykelväg kommer vara framkomlig på Tage Erlandergatans norra sida. Du kommer kunna ta dig till parkeringsområdet vid Karlstad CCC och till entrén vid Karlstad CCC. Boende längs Tage Erlandergatan kommer att kunna komma åt parkeringsplatser på innergårdarna, ta sig till entréer och trappuppgångar under hela arbetet, dock med begränsad framkomlighet.

Karlstads kommun och Region Värmland samverkar

Inför vaccinationsstart på Karlstad CCC samverkar Karlstads kommun och Region Värmland för att framkomligheten ska vara god och tydlig. Vi återkommer gemensamt med mer information, både med skyltning på plats i centrum och via respektive organisations kanaler.

Här kan du parkera

Parkeringarna längs Tage Erlandergatan och Östra Kanalgatan kommer vara avstängda under arbetet. På Östra Kanalgatan kan du dock stanna med bilen för att hämta och lämna av någon person. Du kan som vanligt parkera vid parkeringsområdet vid Karlstad CCC. Andra närliggande parkeringar är vid Gamla badhuset, vid Sandgrund, Gripengaraget, samt Bilan. Här hittar du alla parkeringar i närområdet.

Tillfällig busshållplats vid Östra Kanalgatan

Busshållplatsen vid Karlstad CCC stängs av och flyttas till Östra Kanalgatan. Linje 12 och 13 leds om via Östra Kanalgatan. Läs mer på Karlstadsbuss webbplats.

Förberedelse inför byggprojekt

Arbetena vi genomför på Tage Erlandersgatan är förberedelse inför byggprojekt inom kvarteret Hyttan, området bredvid Karlstad CCC. Karlstadshus och Storebrand är ägarna till fastigheterna bredvid Karlstad CCC och vill utveckla dessa med nya bostäder. Du kan läsa mer om byggprojektet på karlstad.se/hyttan