Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Tingvalla vuxenutbildning byggnad Eken

Tingvalla vuxenutbildning

På Tingvalla vuxenutbildning finns det valmöjligheter för dig som elev. Vi erbjuder kurser på både grundläggande- och gymnasial nivå, yrkesinriktade utbildningar, svenska för invandrare (sfi) och Komvux som anpassad utbildning.

{"X":0.15,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Komvux som anpassad utbildning - Lärvux

På Komvux som anpassad utbildning ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Handledning och stöd i dina studier - Lärcenter

Lärcenter erbjuder vuxenstuderande i Karlstad en plats där du kan få handledning och stöd i dina studier. Här finns lärare med olika ämnesutbildning tillgängliga för att hjälpa och stötta dig, oavsett vad du läser på för nivå. Du behöver inte boka en studieplats i förväg utan du är varmt välkommen hit om du vill studera i en lugn miljö. Det finns även möjlighet att låna både dator och kursliteratur på plats.

Människor på uteservering

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakta oss

Här finns kontaktinformation och information om hur du hittar till oss på Tingvalla vuxenutbildning.

Se vårt utbud av kurslitteratur

Kurslitteratur

Yrkesväg är ett projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för tredjelandsmedborgare (personer med medborgarskap utanför EU) att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.