Komvux som anpassad utbildning - Lärvux

På Komvux som anpassad utbildning ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Hitta till oss

Välkommen att besöka oss på Komvux som anpassad utbildning!

Adress: Karlbergsgatan 2A (Eken), 652 24 Karlstad

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar gällande Komvux som anpassad utbildning är du varmt välkommen att kontakta oss. På kontaktlistan nedanför hittar du våra kontaktuppgifter.

Emma Fast

Lärare Gymnasiet allm.ämnen

Kurser inom Lärvux - Komvux som anpassad utbildning

Gunilla Nordlund

Lärare Gymnasiet allm.ämnen

Kurser inom Lärvux - Komvux som anpassad utbildning

Ingabritt Watz

Samordnare

Lärlingsutbildning inom Lärvux - Komvux som anpassad utbildning

Petter Eltonson

Lärare Gymnasiet allm.ämnen

Lärlingsutbildning inom Lärvux - Komvux som anpassad utbildning

Vem får studera?

Komvux som anpassad utbildning är en skolform för dig som:

 • har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 • är 20 år eller äldre och är bosatt i Sverige
 • vill få kunskap och kompetens utifrån dina behov
 • saknar kunskaper som utbildningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge

Mer information finns att läsa på skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till kurser

Du gör din ansökan till Komvux som anpassad utbildning genom vår ansökningsblankett.

Ansökan ska skickas in till din hemkommun. När vi har fått din ansökan kallas du till ett samtal med studievägledare eller lärare. Mer information hittar du på ansökningsblanketten.

Information om antagning

 • Beroende på antal sökande kan vissa kurser inte erbjudas varje termin. Om det berör den kurs du sökt får du reda på detta i samband med att du får ditt antagningsbesked.
 • Rektor beslutar om vilka kurser som startar

Planera dina studier

Vill du ha hjälp med att planera dina studier? Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuder studie- och yrkesvägledning för vuxna som är folkbokförda i Karlstads kommun.

Kurser inom Komvux som anpassad utbildning

Du kan söka en eller flera kurser. Undervisningen sker i mindre grupper. Betyg eller intyg sätts efter avslutad kurs.

Vi erbjuder kurser på tre olika nivåer:

 • Grundläggande som motsvarar träningsskolan.
 • Grundläggande som motsvarar grundsärskolan.
 • Grundläggande som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program.

Syftet med utbildningen är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den utbildning som ges i grundsärskolan.

Utbildare: Tingvalla vuxenutbildning

Målgrupp

Målgruppen är vuxna som saknar kunskaper som normalt uppnås i den anpassade grundskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling.

Läs mer på skolverket om Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå Länk till annan webbplats.

Kurser

Utbildningen på grundläggande nivå bedrivs i form av delkurser och för varje kurs finns det en kursplan. För att gå en kurs ska du inte ha läst kursen tidigare.

Syftet med utbildningen är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Utbildare: Tingvalla vuxenutbildning

Målgrupp

Målgruppen vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

Läs mer på skolverket om Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Kurser

Utbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiesärskolearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav som inom gymnasiesärskolan, med undantag för ämnet idrott och hälsa som inte finns inom särskild utbildning för vuxna. För att gå en kurs ska du inte ha läst kursen tidigare.

Lärlingsutbildning - Serviceassistent

Komvux som anpassad utbildning erbjuder en lärlingsutbildningen med fokus på området serviceassistent. Under din utbildning får du lära dig mer om arbetet som serviceassistent inom vald inriktning som exempelvis äldre- och barnomsorg, handel och restaurang. Läs mer om utbildningen och hur du ansöker under filmen.

Film om lärlingsutbildning - serviceassistent

Ansökan till utbildningen

Du gör din ansökan till lärlingsutbildningen på Lärvux - Komvux som anpassad utbildning genom vår ansökningsblankett.

Ansökan ska skickas in till din hemkommun. När vi har fått din ansökan kallas du till ett samtal med studievägledare eller lärare. Mer information hittar du på ansökningsblanketten.

Kontaktperson

Ingabritt Watz

Samordnare

Lärlingsutbildning inom Lärvux - Komvux som anpassad utbildning

Om utbildningen

Lärlingsutbildningen pågår under cirka 1,5 år. Utbildningen är främst arbetsplatsförlagd med fyra dagar praktiskt arbete ute på en lärlingsplats där du kommer arbeta i ett nära samarbete med din handledare. En till två dagar per vecka kommer du vara på Lärvux med fokus på teorikurser inom vald yrkesinriktning.

Exempel på kurser inom utbildningen

 • Yrkeskurser inom vald inriktning
 • Service och bemötande
 • Arbetslivet och arbetsmarknad
 • Hälsa

Taggar för sidan

Komvux
Vuxenutbildning
Tingvalla vuxenutbildning

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

23 September 2023