Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kurslitteratur hos Tingvalla vuxenutbildning

Följande kurslitteratur används hos Tingvalla vuxenutbildning. Information hittar du under varje rubrik.

När du blir antagen kommer du att få information om vilka läromedel som används i de kurser som du ska studera av dina lärare. Du betalar själv för kurslitteratur på grundläggande och gymnasial nivå. På skolan finns anslagstavlor för köp och sälj av begagnad kurslitteratur.

Grundläggande kurser

Delkurs 1 och 2

Bok: Matematik grundvux delkurs 1 och 2

ISBN: 978-91-47-12549-4

Förlag: Liber

Författare: Lennart Undvall, Christian Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Delkurs 3

Bok: Matematik grundvux delkurs 3

ISBN: 978-91-47-12551-7

Förlag: Liber

Författare: Lennart Undvall, Christian Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Delkurs 4

Bok: Matematik grundvux delkurs 4

ISBN: 978-91-47-12552-4

Förlag: Liber

Författare: Lennart Undvall, Christian Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Meddelas av läraren

Gymnasiala kurser

Biologi 1

Bok: Iris Biologi 1

ISBN: 978-91-51-10330-3

Förlag: Gleerups Utbildning AB

Författare: Anders Henriksson, Charlotte Bosson

Biologi 2

Bok: Iris Biologi 2

ISBN: 978-91-40-67727-3

Förlag: Gleerups Utbildning AB

Författare: Anders Henriksson

Engelska 5

Bok: Solid Gold 1

ISBN: 978-91-44-08417-6

Förlag: Studentlitteratur

Författare: Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones, Michael Eyre

Engelska 6

Bok: Solid Gold 2

ISBN: 978-91-44-10780-6

Förlag: Studentlitteratur

Författare: Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Engelska 7

Meddelas av lärare

Fysik 1a

Bok: Heureka Fysik 1

ISBN: 978-91-27-56727-6

Förlag: Natur Kultur Läromedel

Författare: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson

Rekommenderad räknare: TI 82 - 84

Fysik 2

Bok: Heureka Fysik 2

ISBN: 978-91-27-56728-3

Förlag: Natur Kultur Läromedel

Författare: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Rekommenderad räknare: TI 82 - 84

Kemi 1

Bok: Kemiboken 1

ISBN: 978-91-47-11594-5

Förlag: Liber

Författare: Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist

Digitalt läromedel: Katalys Kemi 1, 978-91-40-69737-0, Gleerups Utbildning AB

Kemi 2

Bok: Kemiboken 1

ISBN: 978-91-47-12996-6

Förlag: Liber

Författare: Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Johanna Lundström, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist, Cecilia Stenberg, Niklas Wästeby

Digitalt läromedel: Katalys Kemi 2, 978-91-40-69740-0, Gleerups Utbildning AB

Matematik 3b och 3c

Bok: Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok

ISBN: 978-91-27-42631-3

Förlag: Natur Kultur Läromedel

Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne

Rekommenderad räknare: TI 82-84

Matematik 4

Bok: Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok

ISBN: 978-91-27-42632-0

Förlag: Natur Kultur Läromedel

Författare: Lena Alfredsson, Hans Heikne, Sanna Bodemyr

Rekommenderad räknare: TI 82-84

Naturkunskap 1b

Bok: Synpunkt 1b

ISBN: 978-91-40-69260-3

Förlag: Gleerups Utbildning AB

Författare: Anders Henriksson

Naturkunskap 2

Bok: Synpunkt 2

ISBN: 978-91-40-69586-4

Förlag: Gleerups Utbildning AB

Författare: Anders Henriksson

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Bok: Språkporten - Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 - Tredje upplagan

ISBN: 978-91-44-12201-4

Förlag: Studentlitteratur AB

Författare: Monika Åström

Sidan uppdaterad: 2023-05-02

Hittade du rätt information på sidan?