Studera på Tingvalla vuxenutbildning

Att studera hos oss innebär valmöjligheter för dig som elev. Tingvalla vuxenutbildningen erbjuder flera alternativ för dig som vill komplettera dina studier, gå en yrkesinritkad utbildning, eller lära dig svenska på sfi. Vi hjälper dig att slutföra din gymnasieexamen för att kunna söka vidare till yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Vem får studera?

Du får studera vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre får du studera på vuxenutbildningen förutsatt att du har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan. På sfi kan du läsa från och med 16 år.

Ansök till Tingvalla vuxenutbildningen

Du ansöker till Tingvalla vuxenutbildningen genom en webbansökan hos vuxenutbildningen i Karlstad. Tänk på att vara så tydlig som möjlig när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Ansökningsperioder och starter

Ansökningsperiod

Start

P1: 15 oktober - 15 november

Januari, V.3

P2: 15 januari - 15 februari

Mars, V.13

P3: 15 mars - 15 april

Juni, V.23

P4: 15 maj - 15 juni

Augusti, V.33

P5: 15 augusti - 15 september

Oktober, V.43

Vi erbjuder olika sätt att studera på

Hos Tingvalla vuxenutbildning har du möjlighet att studera på olika sätt. Nedanför hittar du en generell beskrivning om de olika studieformerna som vi erbjuder. För mer specifik information om studieformerna och vad som gäller för vardera utbildning och kurs hittar du under respektive sida.

Studieformer inom vuxenutbildningen

Klassrumsundervisning innebär schemalagda lektioner varje vecka på plats i klassrum tillsammans med lärare. Kursplanering finns på en digital lärplattform Itslearning och du förväntas att vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som är en del av utbildningen.

Flexundervisning innebär studier via en lärplattform Itslearning på distans i kombination med kontinuerlig uppföljning på plats i skolan med obligatoriska moment. Tillsammans med lärare planerar ni upp dina studier och gör upp i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Distansundervisning innebär att man studerar självständigt via en lärplattform Itslearning och därmed behöver ta mer eget ansvar för sina studier. Fokus ligger på självstudier men beroende på vad du valt att studera kan det ingå obligatoriska moment på plats. Det är viktigt kunna strukturera, planera och prioritera dina studier på egen hand, eftersom kontakten med lärare är begränsad. Handledningstider kommer att finnas tillgängliga. Du behöver ha tillgång till egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Planera dina studier

Vill ha hjälp med att planera dina studier? Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuder studie- och yrkesvägledning till vuxna som är folkbokförda i Karlstads kommun. Läs mer om hur kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledningen för vuxenutbildningen i Karlstad på knappen nedanför.

Handledning och stöd i dina studier

Som studerande på Tingvalla vuxenutbildning har du tillgång till handledning och stöd i dina studier. Läs mer om hur du kan få handledning och stöd i dina studier som vuxenstuderande på knappen nedanför.

Kurslitteratur hos Tingvalla vuxenutbildning

När du blir antagen kommer du att få information om vilka läromedel som används i de kurser som du ska studera av dina lärare. Du betalar själv för kurslitteratur på grundläggande och gymnasial nivå. På skolan finns anslagstavlor för köp och sälj av begagnad kurslitteratur. Se aktuellt utbud av kurslitteratur för Tingvalla vuxenutbildning på knappen nednaför.

Lärplattform

Tingvalla vuxenutbildning använder sig av lärplattformen Itslearning. Lärplattformen ger stöd för både elever och lärare genom lärprocessens alla steg. Du får inloggningsuppgifter och tillgång till Itslearning i samband med din studiestart. På lärplattformen kommer du att hitta information om dina kurser men den används också för kommunikation mellan dig och lärare, självstudier och inlämningsuppgifter.

Trivselregler

  • Uppträd respektfullt, vänligt och artigt mot alla i både ord och handling och var beredd att samarbeta med alla.
  • Kom i tid till lektionen och var förberedd med arbetsmaterial.
  • Ge varandra arbetsro.
  • Ta ansvar för dina studier och nyttja de möjligheter till extra stöd som skolan erbjuder om du så behöver.
  • Var aktsam om skolans lokaler, utrustning och arbetsmaterial.
  • Håll snyggt och rent och släng ditt skräp i våra sopkärl.
  • Skolans område är tobaksfri.
  • Under lektionstid används datorer, surfplattor samt mobiltelefoner endast i studiesyfte.
  • Mobilen ska vara inställd på "stör ej läge"!
  • Absolut nolltollerans mot kränkande behandling!

Taggar för sidan

Komvux
Vuxenutbildning
Tingvalla vuxenutbildning

Sidan uppdaterad: 2023-08-25

23 September 2023