Yrkesinriktade utbildningar

Tingvalla vuxenutbildning erbjuder yrkesinriktade utbildningar inom vård och omsorg - undersköterska och som barnskötare / elevassistent.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar gällande våra yrkesinriktade utbildningar eller om Tingvalla i allmänhet är du varmt välkommen att kontakta oss. På knappen nedanför hittar du kontaktuppgifter.

Besöksadress

Yrkesinriktade utbildningar på Tingvalla vuxenutbildningen

Sundstavägen 27 (Älvkullegymnasiet), 654 63 Karlstad

Ansök till Tingvalla vuxenutbildning

Du ansöker till Tingvalla vuxenutbildningen genom en webbansökan hos vuxenutbildningen i Karlstad. Tänk på att vara så tydlig som möjlig när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Yrkesinriktade utbildningar hos Tingvalla vuxenutbildning

Tingvalla vuxenutbildning erbjuder yrkesinriktade utbildningar inom vård och omsorg som undersköterska (lägga till barnskötare när de blir aktuellt + övriga som tillkommer). Utbildningen går att läsa som både en yrkesutbildning och kombinationsutbildning. Läs mer om vardera utbildning på respektive sida.

Yrkesutbildningar

En yrkesutbildning består av både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även praktiskt lärande i undervisningen men minst 15% är ute på en arbetsplats.

Under din APL får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet under din praktik anpassas till din individuella utbildningsplan och företagets inriktning samt behovet av kompetens.

Barnskötare / Elevassistent

Tingvalla vuxenutbildningen erbjuder barnskötare / elevassistent som en yrkesutbildning. Läs mer om vad som gäller för utbildningen.

Vård och omsorg - Undersköterska

Tingvalla vuxenutbildningen erbjuder vård och omsorg som en yrkesutbildning. Läs mer om vad som gäller för utbildningen.

Kombinationsutbildningar

I en kombinationsutbildning lär du dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL), lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb.

Kombinationsutbildningar är utbildningar på heltid. Du studerar på plats på skolan. Du har en språklärare och en yrkeslärare som jobbar tillsammans. Du får goda förutsättningar att lära yrket och förbättra dina språkkunskaper.

Vård och omsorg - Undersköterska

Tingvalla vuxenutbildningen erbjuder vård och omsorg som en kombinationsutbildning. Läs mer om vad som gäller för utbildningen.

Taggar för sidan

Komvux
Vuxenutbildning

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

23 September 2023