Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Barnskötare / Elevassistent

Här kan du läsa om utbildningen barnskötare / elevassistent som en yrkesutbildning.

Ansök till vuxenutbildningen

Du ansöker till Tingvalla vuxenutbildningen genom en webbansökan hos vuxenutbildningen i Karlstad. Tänk på att vara så tydlig som möjlig när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Ansökningsperioder och starter för utbildningen

Nedanför kan du se under vilka perioder utbildningen är öppen för ansökan och när utbildningen startar för den perioden. Vi uppdaterar tabellen löpande.

Öppen för ansökan

Starter

15 augusti - 15 september

Oktober, V.43

Längd

Ca 61 veckor

Poäng

Totalt 1540

Studieform

Klassrum och flex

Omfattning

Heltidsstudier

Förkunskaper

  • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.
  • Har du kurser som kan tillgodoräknas kommer detta att påverka din studietakt.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bra grund för arbetet som barnskötare eller elevassistent samt en förberedelse för yrkesexamen eller för högskolestudier till förskolelärare eller fritidspedagog. Utbildningen består av en gemensam basutbildning och sedan väljer eleven inriktning; barnskötare / elevassistent.

Barnskötare

En barnskötare arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistent

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och olika typer av funktionsnedsättningar. Elevassistenten kan också vara en extra undervisningsresurs i klassrummet, på raster och på fritids.

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som barnskötare i kommunala eller privata förskolor eller inom personal- och föräldrakooperativ. Har du istället valt inriktning elevassistent kan du exempelvis arbeta inom skolverksamhet eller på fritidshem.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Introduktion

40

Människors miljöer

100

Lärande och utveckling

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Kommunikation

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Hälsopedagogik

100

Specialpedagogik 1

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Svenska som andraspråk 1/ Stödjande insatser

100

Totalt antal poäng

1040

Kurser efter behov

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100

Påbyggnad: Barnskötare

Kurser

Poäng

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100

Totalt antal poäng

400 (1540)

Påbyggnad: Elevassistent

Kurser

Poäng

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100

Totalt antal poäng

400 (1540)

Kontakt

Pernilla Vidinghoff Alling

Lärare Gymnasiet allm.ämnen

Sofia Gustavsson

Förstelärare karriärtjänst

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?