Vård och omsorg - Undersköterska

Här kan du läsa om utbildningen vård och omsorg - undersköterska som en kombinationsutbildning. Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service.

Ansök till vuxenutbildningen

Du ansöker till Tingvalla vuxenutbildningen genom en webbansökan hos vuxenutbildningen i Karlstad. Tänk på att vara så tydlig som möjlig när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Ansökningsperioder och starter för utbildningen

Nedanför kan du se under vilka perioder utbildningen är öppen för ansökan och när utbildningen startar för den perioden. Vi uppdaterar tabellen löpande.

Öppen för ansökan

Starter

15 oktober - 15 november

Januari, V.3

Längd

Ca 100 veckor

Poäng

Totalt 1700

Studieform

Klassrum

Omfattning

Heltidsstudier

Förkunskaper

  • Godkänt betyg från Svenska som andraspråk delkurs 2 eller motsvarande.
  • Erfarenhet från eller intresse av arbete inom vård och omsorg.

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du att få hjälpa till med personlig vård, utföra både medicintekniska, administrativa och sociala uppgifter. Du kommer också lära dig att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vilket innebär att du kommer vara ute på en arbetsplats och få nyttiga erfarneheter inom yrket. Det ger dig också goda möjligheter att skapa kontakter med arbetsgivare för framtiden. Inför varje APL-period ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret som du beställer via polisen (polisen.se).

Kombinationsutbildning

I en kombinationsutbildning lär du dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL), lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb.

Kombinationsutbildningar är utbildningar på heltid. Du studerar på plats på skolan. Du har en språklärare och en yrkeslärare som jobbar tillsammans. Du får goda förutsättningar att lära yrket och förbättra dina språkkunskaper.

Efter utbildning

Efter utbildningen kan du t.ex. jobba som undersköterska i äldreomsorgen, på ett äldreboende eller inom hemtjänsten.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykologi 1

50

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård - och omsorg (specialisering) eller komvuxarbete

100

Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Totalt antal poäng

1500

I utbildningen ingår också kurserna:

Kurs

Poäng

Introduktion

200

Svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs 3

200

Svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs 4

200

Logotyp Vård- och omsorgscollege

Ett certifierat program

Vård och omsorg - Undersköterska på Tingvalla vuxenutbildning är certifierat av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen säkerställer att du som elev får de kunskaper som arbetsgivarna i branschen efterfrågar.

Kontakt

Eva Bornström

Svenska/svenska som andraspråk

Kerstin Larsson

Svenska som andraspråk

Victoria Grundtman

Yrkeslärare

Taggar för sidan

Komvux
Vuxenutbildning
Tingvalla vuxenutbildning

Sidan uppdaterad: 2023-09-21

23 September 2023