Om oss

Betygskopior

Här kan du beställa betygskopior från Tingvallagymnasiet. Betygskopiorna skickas hem med posten.

Tänk på!

Betygsdokument från år 1999 och tidigare måste begäras ut från Kommunarkivet.

Om du läste på Tullholmsgymnasiet kan du begära ut dina betygskopior från Tingvallagymnasiet.


Uppdaterad den