Gå till vänster, cykla till höger

På gemensamma gång- och cykelbanor ska gående hålla till vänster och cyklister hålla till höger.

Ibland kan det vara svårt att veta var man ska gå och cykla i olika situationer. Om vi ser varandra i ögonen och visar hänsyn till varandra så går det oftast bra att mötas och samsas om utrymmet. Titta gärna på filmen som tar upp några exempel!

Taggar för sidan

Cykel
Gator

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

12 April 2024