Elsparkcykel

Här tipsar vi om vad du ska tänka på när du hyr och parkerar elsparkcykel.

Parkera rätt

Det är parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Parkera i ett cykelställ eller på en särskild uppställningsplats.

Tänk på att en elsparkcykel inte får parkeras på ett sätt som hindrar, blockerar eller utgör en trafikfara för andra trafikanter. En person med nedsatt syn kan skada sig på en felparkerad elsparkcykel.

Följ trafikregler

  • Det är körförbud för elsparkcykel på trottoarer eller andra gångbanor. Samma regler gäller alltså för elsparkcykel som för till exempel cykel och elcykel. Den som bryter mot lagen, som infördes 2022, riskerar böter.
  • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
  • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm. Vi rekommenderar att alla som cyklar eller kör elsparkcykel ska använda ett huvudskydd.
  • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.
  • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.

Anmäl felparkerade elsparkcyklar direkt till företagen

Taggar för sidan

Gator

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

25 Maj 2024