Min skolväg

Karlstads kommun vill att fler ska känna sig trygga med att gå eller cykla till skolan. 2017 startarde projektet Min skolväg för att förbättra trafiksäkerheten vid skolor och skolvägar.

Arbetet inom projektet innebär att skolvägarna i området vid den aktuella skolan inventeras tillsammans med barnen. Tanken är att barnen ska få kännedom om området och att de får beskriva sträckor där de upplever att det är svårt att gå eller cykla och platser där det är svårt att korsa en väg.

Inventeringen används sen som underlag för planering av åtgärder som läggs in i budgeten för nästkommande år. Ofta hänger arbetet med Min skolväg ihop med arbetet vi gör med hastigheter.

Arbeten för ökad trafiksäkerhet vid skolor har utförts i Skåre, Stodene, på Herrhagen, Kvarnberget, Kroppkärr, Norrstrand och Kroppkärr.

Taggar för sidan

Gator
Trafikregler och trafiksäkerhet

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

5 Oktober 2023