Transportdispens

Om du ska köra tung, bred eller lång transport som överstiger tillåten vikt eller dimension enligt trafikförordningen ska du ansöka om transportdispens.

Blankett för ansökan

Använd Trafikverkets blankett ”Ansökan om dispens från vikt- och dimensionsbestämmelserna” när du ansöker. Ladda ner, skriv ut och skriv under. Skicka in enligt instruktionerna du hittar här nedanför, beroende på var du ska köra.

Transport endast i Karlstads kommun

Berör transporten enbart en kommun ska ansökningsblanketten skickas till den kommunen.
Skicka ansökan till: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Transport genom flera kommuner

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar. Skicka ansökan till transportdiepenser@trafikverket.se

Taggar för sidan

Gator

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

5 Mars 2024