Flyttning av fordon

Fordon som parkerats trafikfarligt eller som hindrar trafiken på något sätt får flyttas av kommunen. Fastighetsägare kan också begära att kommunen flyttar ett felparkerat fordon från sin tomt. Ägaren till bilen får betala för faktisk kostnad för flytten.


I de fall som fordon bedöms som fordonsvrak fraktas fordonet omedelbart till bilskroten. Den registrerade ägaren får beslut och protokollskopia hemskickat via post.

Kort eller lång flyttning

I övriga fall där kommunen har möjlighet att flytta fordon kan flyttningen variera mellan kort och lång flyttning.

Kort flyttning

Vid en kort flyttning sätts en grön lapp väl synligt på fordonet. Fordonet flyttas till en lämplig plats i omedelbar närhet från ursprungsplatsen. En kopia av protokollet skickas till den registrerade fordonsägaren via post. Polismyndigheten underrättas omedelbart.

Lång flyttning

Vid en lång flyttning sätts en röd lapp på fordonet. Den uppmaningen innebär att fordonet ska flyttas av ägaren senast på tredje vardagen efter det att uppmaningen utställts. En kopia på uppmaningen skickas i brev till fordonsägaren.

Flyttar inte fordonsägaren själv sitt fordon verkställer kommunen flyttningsbeslutet och fordonet fraktas till kommunens uppställningsplats. Protokoll upprättas och beslut meddelas på protokollet. Polismyndigheten och fordonsägaren får besked om flytten. I de fall där fordonet blir inlåst måste ägaren först betala kostnaderna för flytten innan fordonet lämnas ut.

Tid och kostnad

I de fall ägaren är känd och fordonet inte hämtas ut efter 30 dagar övergår ägarskapet till kommunen som då kan välja att sälja eller skrota fordonet. Om ägaren är okänd gäller 90 dagar innan ägarskapet övergår till kommunen.

I samtliga fall där kommunen flyttar ett fordon får fordonsägaren betala för den faktiska kostnaden för flytten.

En fastighetsägare kan även begära att kommunen flyttar ett felaktigt parkerat fordon från tomtmark.

Beställaren eller markägaren kommer att debiteras för den faktiska kostnaden av flytten. Vi kan inte ta ut en fast kostnad eftersom priset varierar.

Kostnad på uppställningsplatsen är 25 kronor per dygn

Priset på bärgning är uppdelat i två zoner:

  • Zon 1 avser Karlstad, Skattkärr och Vålberg
  • Zon 2 avser Molkom Väse

Flytt av fordon:

  • Zon 1: 850 kronor per bil/släp/husvagn
  • Zon 2: 1025 kronor per/bil/släp/husvagn
  • Flytt av tunga fordon: Pris lämnas innan varje flytt

Skrotning:

  • personbil 625 kronor
  • husvagn 1500 kronor

Taggar för sidan

Parkering

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023