Parkering turistbussar

Här kan du se var man parkerar en turistbuss i Karlstad. Det finns upp till ett 30-tal platser på kommunal mark varav cirka 15 i centrala Karlstad.

Karlstad är en stor evenemangsstad och har många populära besöksmål och tidvis är det en stor efterfrågan på parkeringsplatser för turistbussar.

Parkering inom Tingvallastaden

I centrala Karlstad, inom Tingvallastaden, finns det bussparkering på följande platser:

  • Norra Strandgatan - Parkeringen i västlig färdriktning mellan Västra och Östra Torgatan (3 platser) samt parkering i östlig riktning från
  • Östra Torggatan (2 platser)
  • Hamngatan - På Hamngatan är parkeringen i västlig färdriktning mellan Östra Torggatan och Västra Torggatan samt väster om Järnvägsgatan.
  • Västra Kanalgatan - Parkeringen i nordlig färdriktning vid Slussvakten.
  • Drottninggatan - Parkeringen är på norra sidan vid Drottninggatan 2 i västlig färdriktning.

Observera att vi stängt den parkering som tidigare funnits på Museigatan.

Parkering utanför centrala stadskärnan

Utanför den centrala stadskärnan (Tingvallastaden) finns parkering på kommunal mark på följande platser:

  • Mariebergsskogens parkering, Långövägen - Parkering i nordlig riktning i områdets sydöstra del, cirka 3 platser.
  • Våxnäs, Stadionvägen (Tingvalla isstadion, Karlstads Innebandyarena mm) - Parkering i nordlig riktning på Stadionvägen cirka 5 platser.
  • Våxnäs, Bågegatan - Parkering i nordlig riktning mellan Bromsgatan och Säterivägen, cirka 3 platser
  • Sundsta badhus - Parkering i sydlig riktning längst västerut på parkeringsområdet norr om badhuset, cirka 4 platser.

Sidan uppdaterad: 2023-06-26

23 September 2023