Parkering turistbussar

Här kan du se var man parkerar en turistbuss i Karlstad. Det finns upp till ett 30-tal platser på kommunal mark varav cirka 15 i centrala Karlstad.

Karlstad är en stor evenemangsstad och har många populära besöksmål och tidvis är det en stor efterfrågan på parkeringsplatser för turistbussar.

Parkering inom Tingvallastaden

I centrala Karlstad, inom Tingvallastaden, finns det bussparkering på följande platser:

  • Norra Strandgatan - Parkeringen i västlig färdriktning mellan Västra och Östra Torgatan (3 platser) samt parkering i östlig riktning från
  • Östra Torggatan (2 platser)
  • Hamngatan - På Hamngatan är parkeringen i västlig färdriktning mellan Östra Torggatan och Västra Torggatan samt väster om Järnvägsgatan.
  • Västra Kanalgatan - Parkeringen i nordlig färdriktning vid Slussvakten.

Observera att vi stängt den parkering som tidigare funnits på Museigatan.

Parkering utanför centrala stadskärnan

Utanför den centrala stadskärnan (Tingvallastaden) finns parkering på kommunal mark på följande platser:

  • Mariebergsskogens parkering, Långövägen - Parkering i nordlig riktning i områdets sydöstra del, cirka 3 platser.
  • Våxnäs, Stadionvägen (Tingvalla isstadion, Karlstads Innebandyarena mm) - Parkering i nordlig riktning på Stadionvägen cirka 5 platser.
  • Våxnäs, Bågegatan - Parkering i nordlig riktning mellan Bromsgatan och Säterivägen, cirka 3 platser
  • Sundsta badhus - Parkering i sydlig riktning längst västerut på parkeringsområdet norr om badhuset, cirka 4 platser.

Sidan uppdaterad: 2024-02-16

25 Maj 2024