Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nytt scenhus i kvarteret Almen

Nu bygger vi ett nytt permanent scenhus på innergården vid Älvgatan 9.

Det nya scenhuset byggs på samma plats som tidigare använts för kulturevenemang, på innergården vid Älvgatan 9. Det blir en rödmålad träbyggnad med viss stålkonstruktion. Hänsyn har tagits till de omkringliggande byggnadernas höga kulturvärden. Utformning och placering har bestämts i nära samarbete med Länsstyrelsen och Värmlands museum.

2017 fick kultur- och fritidsnämnden ett uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten att starta upp en publik verksamhet för att locka fler besökare till kvarteret Almen. Under tre somrar, 2017 till 2019, bedrevs en mycket uppskattad och välbesökt verksamhet i kvarteret, bland annat med konserter, utställningar och sommarteater. Under de åren har Visklubben Hallen stått för den tillfälliga scenen som blev ett positivt tillskott för kulturlivet i kvarteret Almen, och Värmlandsteatern spelade Söderkåkar under två somrar i kvarteret. Nu vill kommunen satsa på en permanent lösning.

Utökat evenemangsutbud 

Med en permanent scen skapas möjligheten att utöka den uppskattade sommarverksamheten och det kommer även bli möjligt för aktiviteter och evenemang i kvarteret under andra tider på året. Scenen ska även göra det enklare för fler aktörer att ha verksamhet i kvarteret då de slipper att själva konstruera och bygga en scen.  

Kulturföreningar, organisationer och professionella 

Tanken med scenen är att i första hand kulturföreningar i kommunen ska få tillgången till scenen, och att den ska ingå in kultur- och fritidsförvaltningens nolltaxa för stödberättigade föreningar. Möjligheten ska även finnas för andra föreningar, organisationer och det professionella kulturlivet, men då till ett uthyrningspris. Även de lokaler som finns i den intilliggande ekonomibyggnaden kommer att gå att få låna eller hyra för utställningar eller liknande evenemang. Verksamheten i kvarteret ska vara öppen för alla och helst gratis. 

Tar höjd för eventuella fynd i marken 

Eftersom scenen ska byggas på mark som varit orörd under väldigt lång tid, måste projektet ta hänsyn till att arkeologiska fynd kan dyka upp under arbetets gång. Värmlands museum står redo att hjälpa till om det skulle dyka upp intressanta föremål under markarbetena. 

Eftersom projektet måste ta höjd för eventuella arkeologiska fynd har kultur- och fritidsförvaltningen valt att avvakta med sommarens bokningar. Bokningen kommer öppna så snart det finns en klar bild över när projektet är klart.

Fakta om projektet 

Byggstart i mars 2023. Beräknas vara klart i juli 2023. Entreprenören som bygger åt Karlstads kommun är Byggteknik i Karlstad. Arkitekten som ritat byggnaden är Dan Fallquist, Cadden AB. Budgeten är 2,6 miljoner

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida