Trygghetslarm VOF
Oktober

Fördröjd svarstid på våra trygghetslarm

Karlstads kommun har fördröjd svarstid på trygghetslarm på grund av driftstörning hos leverantören. Åtgärder som extra tillsyn och förstärkt nattpatrull är vidtagna. UPPDATERING 2020-10-16: Trygghetslarm fungerar åter som de ska.

UPPDATERING 2020-10-16:
Nu fungerar trygghetslarmen som de ska igen. Däremot vädjar leverantören om att du inte ska provlamra de närmaste dagarna. Trygghetslarmet ska alltså endast användas vid behov. 

Karlstads kommuns leverantör av trygghetslarm har problem med driftstörning efter byte av larmplattform. De flesta larm kommer fram direkt, men i vissa fall har det varit fördröjningar.

Kan nå personal dygnet runt

Helena Holmstrand är enhetschef för larm och service på vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun.

- Våra medarbetare informerar kunderna om att det kan vara fördröjning när de använder sitt trygghetslarm och att de kan nå personal på larm och service samt nattpatrull dygnet runt på telefon, säger Helena Holmstrand.

Förstärkt nattpatrull och extra tillsyn

Alla verksamhetsområden har gjort en bedömning om vissa kunder kan behöva extra tillsyn. Nattpatrullen har förstärkts så de har möjlighet att göra fler besök.

Uppmanar att inte provlarma

Leverantören har vidtagit åtgärder som haft avsedd effekt. Kunderna uppmanas att inte provlarma för att inte belasta systemet i onödan. Förhoppningen är att problemet ska vara löst innan veckan är slut.

När vi vet mer uppdateras informationen på denna sida. 

Karlstads kommun är inte ensam om störningarna. Alla leverantörens kunder i hela landet berörs.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa vår servicetelefon 054-540 57 69.