Brand och säkerhet

Fastighetsägaren tillsammans med den som hyr eller lånar en lokal ansvarar för brandskyddet på platsen. Karlstads kommun anordnar därför utbildning om brand och säkerhet i samarbete med Räddningstjänsten.

Säkerhetsansvarig

Det är ett krav att stödberättigade föreningar som har sin verksamhet i kommunens lokaler har minst en utsedd säkerhetsansvarig. Det är obligatoriskt att dessa genomgår utbildning i brand och säkerhet. Utsedd person ska vart tredje år på nytt genomgå utbildningen för att kvarstå som säkerhetsansvarig.

Om föreningen byter säkerhetsansvarig ska den nya personen genomgå utbildningen samma år som den tillträder. Kom ihåg att uppge vem som är säkerhetsansvarig i din förening. Det gör du när du ansöker om träningstider eller direkt till Lennart Gustafsson,

Utbildning för säkerhetsansvarig

Kommunen erbjuder, i samarbete med Räddningstjänsten, ett antal utbildningstillfällen varje år. Utan utbildad säkerhetsansvarig får föreningen inte boka nya tider eller nyttja redan bokade tider i Karlstads kommuns lokaler. Även föreningar som inte har verksamhet i kommunens lokaler är välkomna att gå utbildningen.

Mer information, hjälp att planera utbildning

Lennart Gustafsson

Måndag-fredag 08.00-12.00

Taggar för sidan

Boka lokal

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 April 2024