Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansökan om stöd för att arrangera jullovsaktiviteter

Sista dagen att ansöka är 16 november.

Observera att en ansökan här inte garanterar att bli bevlijad stöd.

Information om stödet

Föreningar kan inför jullovet 2023 söka fasta summor för att arrangera kostnadsfria aktiviteter barn och unga som går i grundskola, förskoleklass till niondeklassarna.
Ni som förening bestämmer själv om åldersspannet och om antalet, men ni ska kunna ta emot minst 8 deltagare/tillfälle. Ni har eget ansvar för att ta in anmälningar till dessa aktiviteter.

  • 1 000 kronor/aktivitetstimme inklusive mellanmål
  • När aktiviteten är 4 timmar eller längre ska lunch/middag ingå,
    vilket ger 1 000 kronor mer i stöd för 8 personer.

Kriterier

  • Aktiviteten ska vara gratis att delta i.
  • Aktiviteten ska vända sig till barn från förskoleklass till niondeklassarna i Karlstads kommun.
  • Aktiviteten ska ske inom Karlstad kommuns gränser.
  • Aktiviteten ska inte kräva några förkunskaper
  • Föreningen ska se till att all utrusning finns, det vill säga barnen ska inte behöva köpa något för att kunna delta.
  • Föreningen ska marknadsföra sig så att fler än medlemmar har möjlighet att söka sig till aktiviteten.

Ansökan
Dubbelkolla att du fyllt i mejlen korrekt. Hit skickar vi beslutet.

Typ av organisation  * (obligatorisk)
Typ av organisation


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida