Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd för folkhälsan

Stödet för folkhälsa syftar till att uppmuntra och stötta insatser som möjliggör fysisk aktivitet för allmänheten och som därigenom bidrar till en bättre folkhälsa.

Ansökan

Kontakta någon av kultur- och fritidsförvaltningens fritidskonsulenter för mer information om ansökningsförfarande och återrapportering.

Vem kan få stöd?

Stödet är riktat till föreningar som tillhandahåller aktiviteter/anläggningar som är strategiskt viktiga för att Karlstadsborna ska kunna utöva fritidsaktiviteter som inte hade varit möjliga om inte föreningar hade bedrivit dessa verksamheter.

Det ska tydligt framgå att aktiviteterna är öppna för allmänheten och att de bidrar till vinster för folkhälsan genom fysisk aktivitet.

Kriterier

  • Stödet för folkhälsa kan endast sökas av föreningar.
  • Föreningen och verksamheten ska bedrivas inom Karlstads kommun.
  • Stödet beviljas endast till föreningar som bedöms ha verksamhet som är strategiskt viktig för att möjliggöra aktiviteter för Karlstadsborna.
  • Föreningen ska aktivt arbeta med att sprida information om sin verksamhet för att göra anläggningen/aktiviteterna tillgängliga.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida