Stöd för folkhälsan

Stödet för folkhälsa syftar till att uppmuntra och stötta insatser som möjliggör fysisk aktivitet för allmänheten och som därigenom bidrar till en bättre folkhälsa.

Ansökan

Kontakta någon av kultur- och fritidsförvaltningens fritidskonsulenter för mer information om ansökningsförfarande och återrapportering.

Vem kan få stöd?

Stödet är riktat till föreningar som tillhandahåller aktiviteter/anläggningar som är strategiskt viktiga för att Karlstadsborna ska kunna utöva fritidsaktiviteter som inte hade varit möjliga om inte föreningar hade bedrivit dessa verksamheter.

Det ska tydligt framgå att aktiviteterna är öppna för allmänheten och att de bidrar till vinster för folkhälsan genom fysisk aktivitet.

Kriterier

  • Stödet för folkhälsa kan endast sökas av föreningar.
  • Föreningen och verksamheten ska bedrivas inom Karlstads kommun.
  • Stödet beviljas endast till föreningar som bedöms ha verksamhet som är strategiskt viktig för att möjliggöra aktiviteter för Karlstadsborna.
  • Föreningen ska aktivt arbeta med att sprida information om sin verksamhet för att göra anläggningen/aktiviteterna tillgängliga.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

25 Maj 2024