Stöd till föreningar med särskild social inriktning

Föreningar som vänder sig till Karlstadsbor som behöver mötesplatser, stöd och samvaro kan söka ekonomiskt stöd. För att kunna söka ska föreningen vara ideell, finnas i Karlstads kommun och ha särskild social inriktning.

Det är abetsmarknads- och socialnämnden som tar emot och behandlar föreningsstöd för särskild social inriktning. Det finns två olika stöd att söka.

  • Verksamhetsstöd. Som kan ge föreningar en ekonomisk grund för att bedriva ideell verksamhet. Stödet kan täcka delar av lokal, drift- och aktivitetskostnader.
  • Utvecklingsstöd. Som kan sökas av föreningar som tidigare inte haft stöd från nämnden. Stödet kan också sökas för att underlätta en tillfällig verksamhet, som bedrivs i projektform, med angivet syfte och mål och med särskilt avdelade resurser.

Verksamhetsstöd söks senast den 25 maj. Utvecklingsstöd kan sökas under året. Ansökan görs via e-tjänst. Tänk på att inga ansökningar behandlas under juli månad.

Det här behövs för att föreningen ska kunna söka

  • Föreningen ska vara ideell.
  • Föreningen ska ha antagna stadgar, styrelse, revisorer, lista över medlemmar och organisationsnummer.
  • I föreningens stadgar ska det finnas information om att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som stödjer föreningens syfte.
  • Verksamheten ska finnas i Karlstads kommun och största delen av medlemmarna ska vara folkbokförda i kommunen.
  • Verksamheten ska vända sig till målgrupper inom nämndens ansvarsområde.
  • Föreningen ska ha starka sociala inslag och vara ett komplement till arbetsmarknads- och socialförvaltningens insatser vad det gäller innehåll, metoder och former.
  • Föreningen ska arbeta för jämställdhet, mångfald och likabehandling och följa FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Det behövs fler mötesplatser

Frivilliga organisationer, föreningar och församlingar är viktiga för att Karlstadsborna ska få fler mötesplatser med bra kvalitet och tillgänglighet. Därför ger arbetsmarknads- och socialnämnden stöd till lokala föreningar med särskild social inriktning inom Karlstads kommun.

Stödet ska uppmuntra, stödja och skapa förutsättningar för ett brett frivilligt socialt arbete, som kompletterar nämndens ansvarsområde. Det handlar bland annat om stöd till barn och unga, stöd vid missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.

Läs mer om ansökan och information i riktlinjerna för stöd till föreningar med särskild social inriktning.

E-tjänster för föreningar med särskild social inriktning

Taggar för sidan

Föreningsliv och stöd

Sidan uppdaterad: 2023-07-26

3 Oktober 2023