Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

IOP - idéburet offentligt partnerskap

Arbetsmarknads- och socialnämnden använder Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samarbetsform när det gäller föreningar och ideella organisationer i Karlstads kommun som har verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

IOP är ett särskilt tjänsteavtal mellan den idéburna organisationen och arbetsmarknads- och socialnämnden. Du kan läsa om föreningarna och deras verksamheter längre ner på sidan.

Föreningar med IOP i Karlstad

Hela människan RIA är en ideell förening som driver socialt arbete på kristen grund. Huvudmannaskapet är de kristna församlingarna i Karlstad, både svenska kyrkan och frikyrkan. Målsättningen är att minska drogberoendet i Karlstad och höja livskvaliteten för människor. Föreningens öppna verksamhet vänder sig i första hand till människor med social problematik med som missbruk, hemlöshet eller en kriminell livsstil. Där finns en mötesplats fö stöd och gemenskap och hjälp att bryta en destruktiv livsstil.

I föreningens verksamhet ingår bland annat:

  • Kontakt med sjukvård och tandvård
  • besök av kyrkorna
  • AA-möten
  • musikcafé
  • kvällsverksamhet och olika aktiviteter.

Kontakt:

Tage Pettersson
Telefon: 070-510 65 52
E-post: tage.pettersson@helamanniskan.se
Webbplats: www.helamanniskan.se Länk till annan webbplats.

Föreningen arbetar för att kvinnor och barn som blivit utsatta för våld och övergrepp ska bli väl omhändertagna, bli sedda och få bästa möjliga skydd, stöd och hjälp.

  • Om du är utsatt för hot, misshandel (psykisk, fysisk, sexuell eller ekonomisk) och behöver stöd och någon att tala med.
  • Om du snabbt behöver ett skyddat boende.
  • Vi har självhjälpsgrupper för dig som varit utsatt.

Du kan vara anonym om du vill, Alla kvinnors hus har tystnadslöfte och är inte knutna till någon myndighet.

Kontakt

Telefon: 054-18 30 34
E-post: kvinnojouren@akh.karlstad.se
Webbplats: www.karlstadskvinnojour.se Länk till annan webbplats.

Bufff arbetar med stöd till barn och ungdom med förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Verksamheten grundar sig i konventionen om barnets rättigheter och bedrivs ur ett barnperspektiv.

Bufff arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn. När en familjemedlem är eller blir frihetsberövad kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns för alla familjemedlemmar genom stödsamtal och rådgivning eller gemensamma aktiviteter. Bufff har också en stödtelefon 020–200 330. Hit kan barn, ungdomar, anhöriga och/eller professionella ringa för att få råd, det är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Kontakt

Telefon: 054-15 00 05.
Stödtelefon: 020-200 330.
E-post: milla@bufff.se
Webbplats: http://bufff.nu/ Länk till annan webbplats.

Föreningen har boende och sviktplatser för personer med alkohol- eller drogproblematik i Karlstads kommun.

För att få en placering i boendet ska det finnas ett beslut från socialtjänsten.

Verksamheten utgår från individens egen önskan om förändring. Boendet har social omvårdnad med omsorg med dygnet runt-bemanning. Det finns olika former av sysselsättning utifrån individens egen förmåga. Det kan handla om att sköta sitt rum, byta sängkläder och skapa en struktur i sitt liv.

Kontakt

Per Holm
Telefon: 070-598 13 44.
E-post: per.holm@iogt.se

Sidan uppdaterad: 2024-05-02

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida