Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Manus till kulturannonsen

Ditt manus ska skickas in till oss senast på måndag klockan 12.00 den vecka du vill få annonsen införd. Annonsen publiceras i eftertextannonserna i NWT och VF på fredagar.

Så här gör du

Börja med att fylla i fältet Beskrivning nedan. Skriv så kortfattat som möjligt, fältet rymmer ett begränsat antal tecken. All information som du vill ha med i annonsen måste rymmas i det här fältet.

Skicka in ditt manus

Glöm inte att klicka på knappen Skicka längst ned på sidan efter att du har fyllt i formuläret, så att vi får underlaget.

Korrektur

Korrektur på annonsen får du i e-post av Karlstads kommuns kultursamordnare Birgitta Collvin. Korrekturändringar ska du skicka till VF:s annonsavdelning på e-postadress birgitta.collvin@karlstad.se , senast på torsdag före klockan 10.00.

Formulär för manus


Följande måste anges: rubrik, kort beskrivning av arrangemanget, dag, klockslag, plats och webbadress ill arrangör.För- och efternamn


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida