Manus till kulturannonsen

Ditt manus ska skickas in till oss senast på måndag klockan 12.00 den vecka du vill få annonsen införd. Annonsen publiceras i eftertextannonserna i NWT och VF på fredagar.

Så här gör du

Börja med att fylla i fältet Beskrivning nedan. Skriv så kortfattat som möjligt, fältet rymmer ett begränsat antal tecken. All information som du vill ha med i annonsen måste rymmas i det här fältet.

Skicka in ditt manus

Glöm inte att klicka på knappen Skicka längst ned på sidan efter att du har fyllt i formuläret, så att vi får underlaget.

Korrektur

Korrektur på annonsen får du i e-post av Karlstads kommuns kultursamordnare Birgitta Collvin. Korrekturändringar ska du skicka till VF:s annonsavdelning på e-postadress birgitta.collvin@karlstad.se , senast på torsdag före klockan 10.00.

Formulär för manus


Följande måste anges: rubrik, kort beskrivning av arrangemanget, dag, klockslag, plats och webbadress ill arrangör.För- och efternamn


Taggar för sidan

Föreningsliv och stöd
Kultur

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

13 Juni 2024