Flera båtar i Lambergstjärn med vass i förgrunden.

Lambergstjärns småbåtshamn

Båthamnen ligger vid Faktorigatan. Från Vänern till båthamnen passerar du Engholmsbron som har en segelfri höjd på cirka 3,15 meter vid normalt vattenstånd (44,2 meter).

Fakta om småbåtshamnen

Bekvämligheter

Tillgång till el

Låsbar grind eller vägbom

Båtramp

Tillgång till dricksvatten

Sopkärl

Segelfri höjd

3.15 meter

Båtplatser

Här finns 120 stycken båtplatser. Båtplatserna är cirka 3 meter breda och längden på y- bom är 6 meter.

Tillgång till färskvatten och el

Tillgång till färskvatten. Tillgång till el, du får ladda max 24 timmar.

Låsbar grind

Det finns låsbar grind och nyckel ska kvitteras ut av båtplatsarrendatorn personligen på Kontaktcenter på Bibliotekshuset. Nyckel kostar 400 kronor.

Nycklar kvitteras ut av båtplatsarredatorn personligen på kommunens Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Sjösättningsramp

Det finns en sjösättningsramp.

Årsavgift för båtplats

Årsavgift för båtplats kan du läsa här.

Karta över båtplatser

Här kan du se en karta där varje båtplats i respektive hamn är utmärkt. Länk till annan webbplats.

Karta

Taggar för sidan

Båt och hamn

Sidan uppdaterad: 2023-06-21

30 September 2023